Cysylltwch â ni

Gallwch gyrchu'r gwasanaeth mewn sawl ffordd:

  • Dros y Ffôn: 01633 432 420
  • Drwy post: ParthSiarad, Prifysgol De Cymru, Campws Dinas Casnewydd, Heol Wysg, Casnewydd, NP20 2BP