Gwasanaeth Cwnsela Plant a Phobl Ifanc Casnewydd

Oherwydd y pandemig Coronafeirws, mae’r Parth Siarad wedi ehangu ei wasanaeth i gynnwys Ymgynghoriadau Rhieni a chwnsela dros y ffôn neu drwy fideo i rieni. Gallwn hefyd ddarparu gwasanaeth cwnsela o bell ar gyfer pobl ifanc drwy gydol tymor yr hydref. Cysylltwch â ni i gael mwy o wybodaeth